Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Szkolenia MSR 36 - utrata wartości aktywów

25 maja 2021 | Warszawa lub Online Live
Cena szkolenia: 1100 zł netto

Pojawienie się w ostatnich latach na rynku symptomów spowolnienia gospodarczego, recesja w wielu branżach czy też kłopoty finansowe firm są silnymi przesłankami do przeprowadzenia testów na utratę wartości i urealnienia wyceny bilansowej aktywów.

Niniejsze szkolenie wychodzi tym potrzebom naprzeciw oferując zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości wymaganych przez MSR 36. Szkolenie skupia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilustrując wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi. Jednocześnie jest to program kompleksowy, w ramach którego uczestnicy poznają zarówno podstawowe kwestie odnoszące się do utraty wartości, jak i zaawansowane techniki związane z wymaganymi szacunkami oraz obliczeniami.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych kwestią utraty wartości aktywów, między innymi:

 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za rzetelne przygotowanie sprawozdań
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek zbudowania właściwych modeli
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z utratą wartości
 • Analityków - w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji w zakresie utraty wartości

Cele i korzyści

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
 • Unikalne na rynku podsumowanie omawianych zagadnień poprzez budowę kompleksowego modelu utraty wartości
  z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

 • Zakres MSR 36:
  • Aktywa podlegające wymogom MSR 36,
  • Porównanie z innymi standardami wymagającymi odpisów aktualizujących wartość aktywów.
 • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości.
 • Aktywa, w przypadku których wymagane są regularne, niezależne od przesłanek testy na utratę wartości.
 • Definicja oraz pomiar wartości odzyskiwanej.
 • Wartość użytkowa:
  • Przepływy pieniężne: zasady dotyczące sporządzania prognoz, identyfikacja przepływów pieniężnych, nakłady odtworzeniowe, wartość rezydualna,
  • Stopa dyskontowa: ryzyka brane pod uwagę przy jej modelowaniu, określanie kosztu kapitału własnego, długu oraz średnioważonego kosztu kapitału, techniki ubruttowienia stopy procentowej.
 • Ośrodki wypracowujące środki pieniężne:
 • Identyfikacja,
 • Alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP.
 • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości w odniesieniu do indywidualnego aktywa oraz OWŚP.
 • Ujęcie aktywów wspólnych w testach.
 • Testy dotyczące utraty wartości w sprawozdaniu finansowym jednostkowym oraz skonsolidowanym.
 • Utrata wartości firmy.
 • Ujawnienia dotyczące utraty wartości - wymogi MSR 36 w kontekście przykładowych ujawnień prezentowanych przez spółki giełdowe.
 • Błędy i wątpliwości związane z testami na utratę wartości - analiza praktycznych doświadczeń.
  • Studium przypadku: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego uwzględniający kluczowe aspekty wynikające z MSR 36:
  • Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat,
  • Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego,
  • Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta,
  • Obliczenie wartości użytkowej,
  • Analiza wrażliwości

Materiały

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które zawierają:

 • podsumowanie zasad rządzących kwestiami ujętymi w programie
 • zadania z odpowiedziami
 • materiały są przeznaczone do użytku podczas kursu oraz, co ważniejsze, jako pomoc dla uczestników w codziennej pracy.

Data i miejsce

25 maja 2021 r., Warszawa lub Online Live

Prowadzący

Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.