Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   HR Partnerem dla Biznesu   Akademia Rekrutera

Akademia Rekrutera

Nowa edycja Akademii Rekrutera – wiosna 2022 roku!

Moduł I. Planowanie procesu rekrutacji i Candidate Experience (EB w procesie rekrutacji) 3-4 marca 2022 |Online live

Moduł 2. Selekcja w oparciu o kompetencje| 4-5 kwietnia 2022| Warszawa 

Moduł 3. Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań | 9-10 maja 2022 | Warszawa

Promocja za wczesny zapis obowiązuje do 15 stycznia 2022 roku i wynosi 4200 zł netto za pełny program (3 moduły).

Terminy obecnej edycji:

Moduł 3. Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań  | 6-7 grudnia | Warszawa OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Cena szkolenia:
Jeden moduł - 1650 zł netto
Pełny program (6 dni) - 4450 zł netto

Program jest przygotowany z myślą o początkujących i zaawansowanych rekrutujących.

Składa się z trzech modułów, z których można korzystać pojedynczo lub wykupując cały program. 

O szkoleniu mówi trenerka, Anetta Krukowska:

Program jest przygotowany z myślą o początkujących i zaawansowanych rekrutujących. Moduły Akademii Rekrutera są poukładane w takiej kolejności, że pomagają rozwijać bazowe umiejętności rekruterskie, takie jak budowanie profilu kandydata, pozyskiwanie kandydatów z rynku oraz prowadzenie selekcji, w tym wywiadu standaryzowanego i wywiadu behawioralnego, z zastosowaniem technik komunikacji takich jak: zadawanie pytań otwartych i sondujących, aktywne słuchanie, obserwowanie reakcji niewerbalnych kandydata, konfrontowanie czy zadawanie pytań-wytrychów. Moduł III pozwala również nabyć podstawowe umiejętności w prowadzeniu Assessment Centre, związane z tworzeniem próbek zadań oraz obserwacją zachowań kandydata w trakcie ich realizacji.

Program jest prowadzony w sposób interaktywny, w dbałości o komfort pracy uczestników oraz atmosferę współpracy w grupie. Części wykładowe są uzupełniane ćwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi, głównie polegającymi na zespołowym projektowaniu narzędzi i testowaniu ich w symulacjach rozmów (np. próbki wywiadów). Dzięki temu uczestnicy nie tylko otrzymują pakiet wiedzy i przykłady narzędzi, ale także projektują narzędzia oraz na bieżąco rozwijają swoje umiejętności „miękkie” w prowadzeniu wywiadu. W zależności od potrzeb uczestnik może otrzymać informację zwrotną od grupy oraz od trenera na temat uruchamianych przez siebie kompetencji komunikacyjnych.

W zależności od potrzeb mogą Państwo skorzystać z uczestnictwa w wybranym module, jak i wziąć udział w pełnym procesie kształcenia Akademii. Udział w programie przygotowuje merytorycznie do pełnienia roli rekrutacyjnej. Po zakończeniu pełnego cyklu Akademii otrzymujecie Państwo Certyfikat Rekrutera, poświadczający nabyte umiejętności.  

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy dokonują procesu rekrutacji na co dzień i pragną zdobyć wiedzę i umiejętności do efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji. Dla osób, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu kompetencji oraz wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i Assessment Centre).

Cele i korzyści

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • przygotowywanie i testowanie wywiadu standaryzowanego i behawioralnego
 • poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących diagnozie kompetencji kandydata
 • rozwijanie umiejętności własnych rekrutera, związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy
 • pogłębianie umiejętności oceny motywacji i kompetencji kandydata

Szczegóły programu modułowego

Moduł I. Planowanie procesu rekrutacji i Candidate Experience (Employer Branding w procesie rekrutacji) 7-8 października | online

 1. Etapy procesu rekrutacyjnego:
 • cele stawiane rekrutacji
 • etapy procesu
 • zabezpieczanie niezbędnych zasobów
 • kontraktowanie procesu z klientem wewnętrznym
 1. Tworzenie profilu kandydata:
 • informacje stanowiskowe brane pod uwagę przy tworzeniu profilu kandydata
 • matryca zadania / WUZI - kwalifikacje, uprawnienia i kompetencje w profilu poszukiwanego kandydata
 • personalizacja kandydatów – tworzenie PERSONY
 • sporządzenie formularza profilu stanowiska
 1. Pozyskiwanie kandydatów:
 • wyzwania rekrutacyjne a dzisiejszy rynek pracy
 • model  AIDA w komunikacji z kandydatami
 1. Źródła pozyskiwania kandydatów:
 • tradycyjne i nowoczesne kanały dotarcia do kandydatów
 • Direct Search a Head Hunting
 • budowanie zaangażowania kandydatów
 • dobór źródeł pozyskiwani kandydatów w zależności od branży i poziomu stanowiska, różnice pokoleniowe i dostosowanie komunikacji do różnych grup odbiorców
 • Viral recruiting, guerilla recruiting, Scouting, Gamification – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rekrutacji w zależności od branży
 1. Budowa komunikacji z kandydatem – jak zainteresować kandydata ofertą:
 • budowa komunikacji z kandydatami– ćwiczenia praktyczne
 1. Candidate Experience – czyli rola Rekrutera w Employer Branding
 • umiejętności osoby rekrutującej wizytówką firmy
 • budowanie relacji i motywacji kandydatów – zapoczątkowanie procesu on-boarding podczas pierwszego kontaktu z kandydatem
 • informacja zwrotna – cele i struktura
 1. Selekcja wstępna 
 • pierwsza selekcja CV – zasady selekcji aplikacji
 • rozmowa telefoniczna
 • sprawdzenie referencji i przegląd dokumentów

Moduł 2. Selekcja w oparciu o kompetencje

 1. Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej:
 • agenda i etapy rozmowy kwalifikacyjnej
 • katalog pytań niewskazanych
 • zebranie informacji o doświadczeniu kandydata w kontekście profilu stanowiska
 • odpowiadanie na pytania kandydata
 1. Kompetencje jako kryterium selekcji
 • dla jakich profili stanowiskowych kompetencje są kluczowych kryterium selekcji
 • definicja kompetencji jako kryterium selekcji
 • zasady tworzenia profilu kompetencyjnego kandydata
 • źródła i metody zbierania danych do budowania profilu kompetencyjnego
 • definiowanie, wskaźnikowanie i stopniowanie kompetencji
 • przykładowe listy kompetencyjne, korzystanie z gotowych katalogów kompetencji
 1. Projektowanie wywiadu behawioralnego:
 • meta-kompetencje i sposób ich badania 
 • charakterystyka wywiadów diagnozujących kompetencje: wywiad sytuacyjny, behawioralny i technika STAR
 • struktura wywiady behawioralnego
 • zasady formułowania pytań
 • rola obserwacji bieżącej i pytań pogłębiających w wywiadzie
 1. Ćwiczenia w prowadzeniu wywiadu behawioralnego:
 • techniki zadawania pytań: pytania otwarte i sondujące
 • badanie meta-kompetencji w wywiadzie
 • stawianie hipotez
 • sposoby koncentrowania kandydata na faktach
 • testowanie zaprojektowanych wywiadów i zbieranie informacji zwrotnej od grupy i trenera
 1. Ocena kompetencji:
 • jakość notatek a ocena kompetencji 
 • obszary analizowanych informacji: fakty i interpretacje
 1. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Trudne zachowania kandydatów w trakcie spotkania i jak sobie z nimi radzić:
 • zebranie przykładów z grupy
 • burza mózgów dotycząca sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami kandydatów

Moduł 3. Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań

 1. Dwa podejścia w rekrutacji:
 • odpowiedzialność rekrutera za dopasowanie kandydata do wymagań organizacji
 • o roli talentów oraz przeformułowywaniu „słabych” stron
 1. Pozyskiwanie wiarygodnych informacji o kandydacie:
 • wizerunek budowany przez kandydata
 • po czym poznać że wypowiedzi kandydata są deklaratywne
 • rola emocji w diagnozie motywów kandydata
 • normowanie standardu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej podczas prezentowania agendy spotkania
 1. Wybrane techniki komunikacji:  
 • obserwacja komunikacji niewerbalnej kandydata
 • zadawanie pytań otwartych, sondujących i sugerujących
 • aktywne słuchanie, podsumowywanie i parafrazowanie
 • konfrontowanie jako technika prowadzenia
 • milczenie jako technika perswazji
 • pytania-wytrychy
 • wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu motywów i postaw 
 1. Badanie motywacji kandydata:  
 • jak definiujemy motywację
 • pytania mające na celu zbieranie informacji o motywacji kandydata
 1. Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy:
 • przykłady zadań badawczych i próbek pracy w badaniu kompetencji
 • czy w badaniu kompetencji warto stosować testy psychologiczne - przykłady testów
 • czym jest Assessment Centre – charakterystyka procesu
 • dobór zadań do badanych kompetencji
 • przykładowe próbki pracy – burza mózgów
 • obserwacja zachowań kandydata podczas realizacji zadań
 • przykłady raportów indywidualnych w procesach AC
 1. Przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom:
 • z czym warto pozostawić kandydata po rozmowie rekrutacyjnej
 • podstawy konstrukcji feedbacku

Termin i miejsce

Nowa edycja Akademii Rekrutera – wiosna 2022 roku!

Moduł I. Planowanie procesu rekrutacji i Candidate Experience (EB w procesie rekrutacji) 3-4 marca 2022 |Online live

Moduł 2. Selekcja w oparciu o kompetencje| 4-5 kwietnia 2022| Warszawa 

Moduł 3. Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań | 9-10 maja 2022 | Warszawa


Edycja jesień 2021 - nadal można zapisać się na Moduł 3!

Moduł 3. Wybrane techniki komunikacji i próbki zadań  | 6-7 grudnia | stacjonarnie - Warszawa OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Cena szkolenia:
Jeden moduł - 1650 zł netto
Pełny program (6 dni) - 4450 zł netto
* W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią zajęcia odebędą się online.

Cena 1650,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com