MSSF 16 Leasing - praktyczne problemy – EY Academy of Business

MSSF 16 Leasing – praktyczne problemy

Szkolenie jest częścią programu „MSSF – Warsztaty”.

Nowy model ujmowania umów leasingowych obowiązuje od 1 stycznia 2019 i zasadniczo zmienia ujęcie umów leasingowych u leasingobiorców eliminując podział leasingu na operacyjny oraz finansowy. Od przygotowania pierwszych sprawozdań uwzględniających nowy standard pojawiło się wiele praktycznych problemów przy ujmowaniu pewnych rodzajów umów spełniających definicję leasingu. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na najczęściej pojawiające się problemy praktyczne przy ujmowaniu pewnych umów leasingowych.

Szkolenie trwa pół dnia szkoleniowego.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zmianami rachunkowymi w ujęciu leasingu, ich wpływem na sytuację finansową oraz aspektami prawnymi i podatkowymi. Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

 • Szerokiego grona pracowników firm leasingowych odpowiedzialnych za sprawozdawczość, zarządzanie finansami, kształtowanie produktów leasingowych, aspekty prawne i podatkowe;
 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za rozliczanie umów leasingowych;
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych;
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z leasingiem;Pracowników działów podatkowych.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi.
 • Uwzględnia najnowsze zmiany w MSSF.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
 • Praktyczne problemy przy ustalaniu czy umowa zawiera leasing:
  • Prawo do podziemnych części gruntu
  • Umowy transportowe
  • Prawo wieczystego użytkowania gruntu
 • Data podpisania umowy a data rozpoczęcia leasingu
 • Umowy na czas nieokreślony
 • Aktualizacja okresu leasingu
 • Zmienne płatności leasingowe
 • Dobór odpowiedniej stopy dyskonta
 • Modyfikacje umów leasingowych
 • Leasing w walutach obcych
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Podatek odroczony na aktywach i zobowiązaniach leasingowych

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały składające się z prezentacji pokazywanej podczas szkolenia.

Nagranie
Dodatkowo oferujemy możliwość zakupu dostępu do nagrania z sesji podatkowo-prawnej.

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Katarzyna Gołąb - jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Artem Kovtun - jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Magda Burzyńska - trenerka z pasją do finansów. Specjalistka w wyjaśnianiu trudnych związków między MSSF a ustawą o rachunkowości, tematów konsolidacji, podatku odroczonego oraz wybranych zagadnień ACCA.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

MSSF 16 Leasing – praktyczne problemy

Szkolenie jest częścią programu „MSSF – Warsztaty”.

Nowy model ujmowania umów leasingowych obowiązuje od 1 stycznia 2019 i zasadniczo zmienia ujęcie umów leasingowych u leasingobiorców eliminując podział leasingu na operacyjny oraz finansowy. Od przygotowania pierwszych sprawozdań uwzględniających nowy standard pojawiło się wiele praktycznych problemów przy ujmowaniu pewnych rodzajów umów spełniających definicję leasingu. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na najczęściej pojawiające się problemy praktyczne przy ujmowaniu pewnych umów leasingowych.

Szkolenie trwa pół dnia szkoleniowego.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zmianami rachunkowymi w ujęciu leasingu, ich wpływem na sytuację finansową oraz aspektami prawnymi i podatkowymi. Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

 • Szerokiego grona pracowników firm leasingowych odpowiedzialnych za sprawozdawczość, zarządzanie finansami, kształtowanie produktów leasingowych, aspekty prawne i podatkowe;
 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za rozliczanie umów leasingowych;
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych;
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z leasingiem;Pracowników działów podatkowych.
Cele i korzyści

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi.
 • Uwzględnia najnowsze zmiany w MSSF.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program
 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
 • Praktyczne problemy przy ustalaniu czy umowa zawiera leasing:
  • Prawo do podziemnych części gruntu
  • Umowy transportowe
  • Prawo wieczystego użytkowania gruntu
 • Data podpisania umowy a data rozpoczęcia leasingu
 • Umowy na czas nieokreślony
 • Aktualizacja okresu leasingu
 • Zmienne płatności leasingowe
 • Dobór odpowiedniej stopy dyskonta
 • Modyfikacje umów leasingowych
 • Leasing w walutach obcych
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Podatek odroczony na aktywach i zobowiązaniach leasingowych

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały składające się z prezentacji pokazywanej podczas szkolenia.

Nagranie
Dodatkowo oferujemy możliwość zakupu dostępu do nagrania z sesji podatkowo-prawnej.

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

690 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

13 września 2023

 

Szkolenie w godzinach 13:15 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com