Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager – EY Academy of Business

Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager

Zarządzanie projektami to wielomodułowy zaawansowany program warsztatów zakończony egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami.

Kurs obejmuje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, Thinking Tools oraz rozwiązania hybrydowe. Uczą się dobierać odpowiednie podejście w zależności od typu planowanego i realizowanego projektu oraz jego celów. Dodatkowo udział w szkoleniach wyposaża project managerów i liderów zespołów projektowych w sprawdzone metody i sposoby zarządzania zespołem, ulepszania komunikacji i rozwiązywania problemów w grupie.

Program z zakresu Project Management prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów EY Academy of Business, praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz biznesowym we wdrażaniu projektów w firmach działających w różnych branżach. Nasi trenerzy na co dzień pracują na projektach.
Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami stanowi 50% zajęć. Zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń: analiza ciekawych przypadków, praca indywidualna i grupowa nad wybranymi case studies, dyskusje, symulacje zadań zespołowych. Dzięki naciskowi na nabywanie praktycznych umiejętności, uczestnicy szkoleń są od razu przygotowani do samodzielnego wykonywania wielu zadań związanych z Project Managementem.

Gotowe rozwiązania wypracowane na kursie uczestnicy będą mogli wdrożyć w swojej firmie. Co istotne, z EY Academy of Business możesz także nauczyć się zarządzania projektami online.

Kto odniesie korzyść z kursów w zakresie zarządzania projektami?

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień prowadzą projekty lub tworzą zespół projektowy, a zatem:

 • project managerów i liderów zespołów projektowych;
 • kadry menedżerskiej, dyrektorów i pracowników PMO;
 • członków zespołów projektowych;
 • pracowników startupów;
 • wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami.

Zarówno osoby dopiero wchodzące w świat zarządzania projektami, jak i doświadczony już menedżer, kierownik projektów czy lider zespołu projektowego wyniosą z całego programu modułowego wymierne korzyści i rozwiązania gotowe do wprowadzenia w pracy zawodowej. Uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego wiąże się także z uzyskaniem certyfikatu Project Manager EY Academy of Business. Taki certyfikat stanowi dokument potwierdzający zdobycie wysokich kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w szerokim spektrum.

Co obejmuje modułowy program szkolenia?

Na kompleksowe szkolenie z zakresu zarządzania projektami możesz zapisać się w formule online lub stacjonarnej. Do wyboru masz pojedyncze moduły lub pakiety: pakiet wszystkich 11 szkoleń (Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager) lub pakiet 9 szkoleń (Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager). Pakiety zakończone są egzaminem i certyfikacją. Czego dowiesz się z poszczególnych modułów szkolenia?

 • Planowanie i harmonogramowanie projektów – pozwoli Ci samodzielnie definiować założenia planowanych projektów i kamienie milowe, przygotowywać profesjonalne plany projektów i ich harmonogram oraz poznać metody i podejścia do zarządzania projektami.
 • Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie – 2-dniowe szkolenie przygotowujące uczestników do radzenia sobie z ryzykami i szansami, przeprowadzania modelowego procesu analizy ryzyka, szacowania budżetu projektu oraz jego rentowności.
 • Zarządzanie zespołem projektowym – 2-dniowe szkolenie, które pozwoli podnieść efektywność działań indywidualnych i zespołowych w trakcie realizacji projektu, a także poszerzyć umiejętności komunikowania i współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego oraz dobrać optymalny styl zarządzania zespołem w zależności od przyjętej metodyki.
 • Nadzór projektu – metody sieciowe – 2-dniowe szkolenie omawiające dwa podejścia do zarządzania projektem: tradycyjne (Prince2) oraz oparte na metodzie łańcucha krytycznego (CCPM). Po zakończeniu szkolenia zdobędziesz umiejętność decydowania o tym, który projekt powinien być zarządzany metodą tradycyjną, a który metodą łańcucha krytycznego, a także zarządzania, planowania i monitorowania postępów w zależności od wybranej metody.
 • Wstęp do zwinnego zarządzania projektami – szkolenie zapoznające uczestników z koncepcją Agile Project Management, czyli zwinnego zarządzania projektami. Udział w kursie wyposaża także w umiejętność łączenia metodyki Agile z tradycyjnymi metodami.
 • Zarządzanie przepływem zadań kanban – szkolenie dotyczące zarządzania projektem przy użyciu metody kanban i dostosowywania jej do własnych potrzeb oraz korzystania z narzędzi ciągłego doskonalenia kanbana.
 • Thinking Tools ToC – praktyczne warsztaty pozwalające poznać i przećwiczyć wybrane narzędzia myślowe zgodnie z teorią ograniczeń.
 • Zarządzanie portfelem projektów – szkolenie z zakresu skutecznego zarządzania portfelem projektów w sposób czytelny i elastyczny. Udział w kursie pozwala efektywnie koordynować pracę wielu projektów, nawet tych realizowanych przez wielu dostawców.
 • Nadzór nad realizacją umowy projektowej – omówienie formalnych i prawnych aspektów zawierania, zabezpieczenia oraz finalizowania umów projektowych, a także kwestii praw autorskich i niezapłaconych faktur.
 • Agile Project Management – szkolenie polegające na symulacji zwinnego zarządzania projektem od początku do końca. Program kursu obejmuje zarówno wprowadzenie do koncepcji Agile, jak i jej główne filary, ale przede wszystkim opiera się na ćwiczeniach praktycznych m.in. z zakresu koncepcji programowania ekstremalnego (XP), DSDM i kanban w AgilePM.
 • Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji – szkolenie zapoznające uczestników z technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów i wybranymi narzędziami myślowymi. Praktyczne ćwiczenia w trakcie programu szkolenia pozwalają w sytuacjach tego wymagających wykorzystać narzędzia do generowania nowych, innowacyjnych pomysłów w krótkim czasie i samodzielnego prowadzenia prac nad opracowywaniem rozwiązywania problemów.

Szeroki zakres omawianych w trakcie programu modułowego zagadnień pozwala precyzyjnie dostosować treść szkolenia do potrzeb Twojej firmy lub przygotować Cię do pracy w Project Management od podstaw. Jeśli chcesz wyszkolić w swojej firmie nowych project managerów lub zespół projektowy albo podnieść kompetencje obecnych, skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie zamknięte.

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych
 • Kadrę menedżerską, dyrektorów i pracowników PMO
 • Członków zespołów projektowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami
 • Również pracowników startupów

Po ukończeniu programu uczestnicy będą potrafili:

 • Samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od skali ich skomplikowania i złożoności
 • Efektywnie zarządzać zadaniami w projektach
 • Realizować harmonogramy zgodnie z założonymi terminami i w ramach ustalonych budżetów
 • Korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt
 • Dobierać style zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • Organizować efektywne spotkania zespołu projektowego
 • Przygotować i nadzorować projekt metodą CCPM
 • Szacować koszty i przychody projektu różnymi metodami i wskaźnikami
 • Wdrożyć zarządzanie projektem Agile
 • Zarządzać projektami metodą kanban
 • Zbudować Biuro Projektów
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do zamykania projektów i tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Program „Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager” składa się z 11 modułów: Planowanie i harmonogramowanie projektów, Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie, Zarządzanie zespołem projektowym, Nadzór projektu – metody sieciowe, Wstęp do zwinnego zarządzania projektami, Zarządzanie przepływem zadań kanban, Thinking Tools TOC, Zarządzanie portfelem projektów, Nadzór nad realizacją umowy projektowej, Agile Project Management, Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 11 szkoleń (wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager) lub, w przypadku wyboru pakietu 9 szkoleń wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zdefiniowanie celów, zasobów i harmonogramu projektu. Określenie odpowiedzialności, rola kierownika projektu. Stworzenie sieci projektu i określenie ścieżki krytycznej. Zarządzanie dokumentacją projektową. Przegląd metodyk zarządzania projektami.

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Co jest a co nie jest ryzykiem projektu. Pomiar ryzyka. Macierz i rejestr ryzyk. Uwzględnienie ryzyka w harmonogramie. Szacowanie przychodów i kosztów projektu. Określenie, co w ogóle powinno być uznane jako koszt. Koszty a czas. Rozliczanie zakończonego projektu.

Zarządzanie zespołem projektowym

Zakresy kompetencji oraz zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych. Cechy dobrego kierownika projektu. Budowanie i rozwój zespołu projektowego. Delegowanie zadań. Analiza ról w zespole. Zarządzanie zmianą z perspektywy zespołu. Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych.

Nadzór projektu – metody sieciowe

Metoda tradycyjna – Prince2. Planowanie projektu oparte na produktach. Monitorowanie i raportowanie postępu prac. Zarządzanie metodą łańcucha krytycznego. Techniczne i psychologiczne przyczyny opóźnień. Bufory i ich uwzględnienie w harmonogramie.

Wstęp do zwinnego zarządzania projektami

Podstawy metodyki Agile. Przykłady zastosowania zwinnego zarządzania w różnych branżach. Narzędzia IT. Przygotowanie organizacji do przejścia na Agile.

Zarządzanie przepływem zadań kanban

Możliwości zastosowania metody kanban w zarządzaniu projektami. Reguły pracy na kanbanie. Zmniejszenie wielozadaniowości. Wizualizacja przepływu pracy i jej psychologiczny efekt. Możliwość korygowania założeń kanbana i dostosowania narzędzia do własnych potrzeb.

Thinking Tools TOC

Narzędzia myślowe w teorii ograniczeń. Konieczność zmiany sposobu myślenia – radzenie sobie z oporem przed zmianą i konfliktem w organizacji. Identyfikowanie i usuwanie ograniczeń. Zastosowanie narzędzi myślowych w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie portfelem projektów

Portfel projektów – wyznaczanie priorytetów, budowa harmonogramu, kontrola postępów wielu projektów realizowanych równocześnie. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie portfelem projektów.

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Zadbanie o odpowiednie zapisy umowne, w tym zabezpieczenia, prawa autorskie, kary umowne. Rola kierownika projektu jako osoby nadzorującej wykonanie umów.

Agile Project Management

Symulacja zwinnego zarządzania projektem od początku do końca. Koncepcja programowania ekstremalnego (XP), DSDM i kanban w AgilePM. Zastosowanie AgilePM w organizacji.

Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji

Innowacja a kreacja. Wzorce myślowe. Przełamywanie fiksacji. Problem a sytuacja problemowa. Proces myślenia innowacyjnego. Techniki systematycznego tworzenia innowacji.

Egzamin

Warunkiem certyfikacji EY jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 60% . Egzamin składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz z zadania otwartego (business case). Zakres tematyczny egzaminu obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu. Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne; koszt egzaminu poprawkowego wynosi 250 zł netto.

Artur Jóźwiak - ekspert w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC). Pracuje bezpośrednio z Alexem Klarmanem (Goldratt Institute Izrael) – współtwórcą tej metody usprawniania organizacji. Wykorzystując TOC, znacząco poprawia efektywność organizacji.

Radosław Jacek Miler - doświadczony doradca biznesowy, coach i trener (ponad 600 dni szkoleniowych i doradczych). W pracy szkoleniowej i doradczej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzia kamerę i mikrofon.

Tomasz Wrzesiewski - praktyk zarządzania projektami i procesami. Menedżer, mentor, trener biznesu. Zwolennik zindywidualizowanego podejścia do potrzeb klienta. Propagator myślenia oraz otwartej i szczerej komunikacji. Kieruje się maksymą „pracuj mądrzej, a nie ciężej”.

Bartosz Stawski - specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu projektów, coachingu zespołów projektowych, a także wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów.

Michał Rączka - Certyfikowany Project Manager MBA. Doświadczony w zarządzaniu projektami o charakterystyce międzynarodowej oraz wielodziedzinowej. Wprowadza myślenie systemowe i zmiany w organizacji pracy biznesu i IT. Praktyk z metodycznym podejściem.

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

„Narzędzia służące do odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą projekty?”: Document (salesmango.com)

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Duża dawka konkretnej wiedzy popartej ogromnym doświadczeniem. Mam przyjemność korzystać z niej w codziennej pracy. Warto wdrażać w życie zdobytą wiedzę, choć to wymaga walki z nawykami. ”

Uczestnik 26. edycji programu Zarządzanie projektami

„Było naprawdę super! Mimo, że online bardzo sprawnie, wartościowo i angażująco.”

Uczestnik 30. edycji programu Zarządzanie projektami

„Jeszcze raz podkreślę, że szkolenie było poprowadzone świetnie i niewiele różniło się od wersji face to face, a nawet niektóre fragmenty, jak ćwiczenia w grupach może nawet były lepsze w formie multimedialnej.”

Uczestnik 32. edycji programu Zarządzanie projektami

„Kilkunastogodzinne intensywne szkolenie, czego efektem jest szeroka wiedza, głównie ta praktyczna – możliwa do wykorzystania i zaadoptowania w codziennym zawodowym (i nie tylko) życiu. Dziękuję wspaniałym merytorycznym osobom prowadzącym poszczególne moduły, a Oktawii Kuruś za szczerość i nieodzowną pomoc.”

Uczestnik 34. edycji programu Zarządzanie projektami

Edycja 47 (Warszawa):

Planowanie i harmonogramowanie projektów 10-11 października 2024
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 24-25 października 2024
Zarządzanie zespołem projektowym 7-8 listopada 2024
Nadzór projektu – metody sieciowe 18-19 listopada 2024
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 5 grudnia 2024
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 6 grudnia 2024
Thinking Tools TOC 15 stycznia 2025
Zarządzanie portfelem projektów 16 stycznia 2025
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 17 stycznia 2025
Egzamin 18 marca 2025
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 30-31 stycznia 2025
Agile Project Management 19-20 lutego 2025
Egzamin 18 marca 2025

 

Edycja 48 (Online Live):

Planowanie i harmonogramowanie projektów 14-15 listopada 2024
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 28-29 listopada 2024
Zarządzanie zespołem projektowym 3-4 grudnia 2024
Nadzór projektu – metody sieciowe 19-20 grudnia 2024
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 9 stycznia 2025
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 10 stycznia 2025
Thinking Tools TOC 22 stycznia 2025
Zarządzanie portfelem projektów 23 stycznia 2025
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 24 stycznia 2025
Egzamin 18 marca 2025
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 20-21 stycznia 2025
Agile Project Management 5-6 lutego 2025
Egzamin 18 marca 2025

 

Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager

Cena obejmuje udział w modułach 1-11 (17 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

13900 zł netto ( 17097 zł brutto )

Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager

Cena obejmuje udział w modułach 1-9 (13 dni szkoleniowych) oraz egzamin

Cena

10900 zł netto ( 13407 zł brutto )

Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager

Zarządzanie projektami to wielomodułowy zaawansowany program warsztatów zakończony egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami.

Kurs obejmuje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, Thinking Tools oraz rozwiązania hybrydowe. Uczą się dobierać odpowiednie podejście w zależności od typu planowanego i realizowanego projektu oraz jego celów. Dodatkowo udział w szkoleniach wyposaża project managerów i liderów zespołów projektowych w sprawdzone metody i sposoby zarządzania zespołem, ulepszania komunikacji i rozwiązywania problemów w grupie.

Program z zakresu Project Management prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów EY Academy of Business, praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz biznesowym we wdrażaniu projektów w firmach działających w różnych branżach. Nasi trenerzy na co dzień pracują na projektach.
Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami stanowi 50% zajęć. Zdecydowana większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń: analiza ciekawych przypadków, praca indywidualna i grupowa nad wybranymi case studies, dyskusje, symulacje zadań zespołowych. Dzięki naciskowi na nabywanie praktycznych umiejętności, uczestnicy szkoleń są od razu przygotowani do samodzielnego wykonywania wielu zadań związanych z Project Managementem.

Gotowe rozwiązania wypracowane na kursie uczestnicy będą mogli wdrożyć w swojej firmie. Co istotne, z EY Academy of Business możesz także nauczyć się zarządzania projektami online.

Kto odniesie korzyść z kursów w zakresie zarządzania projektami?

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień prowadzą projekty lub tworzą zespół projektowy, a zatem:

 • project managerów i liderów zespołów projektowych;
 • kadry menedżerskiej, dyrektorów i pracowników PMO;
 • członków zespołów projektowych;
 • pracowników startupów;
 • wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami.

Zarówno osoby dopiero wchodzące w świat zarządzania projektami, jak i doświadczony już menedżer, kierownik projektów czy lider zespołu projektowego wyniosą z całego programu modułowego wymierne korzyści i rozwiązania gotowe do wprowadzenia w pracy zawodowej. Uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego wiąże się także z uzyskaniem certyfikatu Project Manager EY Academy of Business. Taki certyfikat stanowi dokument potwierdzający zdobycie wysokich kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w szerokim spektrum.

Co obejmuje modułowy program szkolenia?

Na kompleksowe szkolenie z zakresu zarządzania projektami możesz zapisać się w formule online lub stacjonarnej. Do wyboru masz pojedyncze moduły lub pakiety: pakiet wszystkich 11 szkoleń (Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager) lub pakiet 9 szkoleń (Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager). Pakiety zakończone są egzaminem i certyfikacją. Czego dowiesz się z poszczególnych modułów szkolenia?

 • Planowanie i harmonogramowanie projektów – pozwoli Ci samodzielnie definiować założenia planowanych projektów i kamienie milowe, przygotowywać profesjonalne plany projektów i ich harmonogram oraz poznać metody i podejścia do zarządzania projektami.
 • Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie – 2-dniowe szkolenie przygotowujące uczestników do radzenia sobie z ryzykami i szansami, przeprowadzania modelowego procesu analizy ryzyka, szacowania budżetu projektu oraz jego rentowności.
 • Zarządzanie zespołem projektowym – 2-dniowe szkolenie, które pozwoli podnieść efektywność działań indywidualnych i zespołowych w trakcie realizacji projektu, a także poszerzyć umiejętności komunikowania i współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego oraz dobrać optymalny styl zarządzania zespołem w zależności od przyjętej metodyki.
 • Nadzór projektu – metody sieciowe – 2-dniowe szkolenie omawiające dwa podejścia do zarządzania projektem: tradycyjne (Prince2) oraz oparte na metodzie łańcucha krytycznego (CCPM). Po zakończeniu szkolenia zdobędziesz umiejętność decydowania o tym, który projekt powinien być zarządzany metodą tradycyjną, a który metodą łańcucha krytycznego, a także zarządzania, planowania i monitorowania postępów w zależności od wybranej metody.
 • Wstęp do zwinnego zarządzania projektami – szkolenie zapoznające uczestników z koncepcją Agile Project Management, czyli zwinnego zarządzania projektami. Udział w kursie wyposaża także w umiejętność łączenia metodyki Agile z tradycyjnymi metodami.
 • Zarządzanie przepływem zadań kanban – szkolenie dotyczące zarządzania projektem przy użyciu metody kanban i dostosowywania jej do własnych potrzeb oraz korzystania z narzędzi ciągłego doskonalenia kanbana.
 • Thinking Tools ToC – praktyczne warsztaty pozwalające poznać i przećwiczyć wybrane narzędzia myślowe zgodnie z teorią ograniczeń.
 • Zarządzanie portfelem projektów – szkolenie z zakresu skutecznego zarządzania portfelem projektów w sposób czytelny i elastyczny. Udział w kursie pozwala efektywnie koordynować pracę wielu projektów, nawet tych realizowanych przez wielu dostawców.
 • Nadzór nad realizacją umowy projektowej – omówienie formalnych i prawnych aspektów zawierania, zabezpieczenia oraz finalizowania umów projektowych, a także kwestii praw autorskich i niezapłaconych faktur.
 • Agile Project Management – szkolenie polegające na symulacji zwinnego zarządzania projektem od początku do końca. Program kursu obejmuje zarówno wprowadzenie do koncepcji Agile, jak i jej główne filary, ale przede wszystkim opiera się na ćwiczeniach praktycznych m.in. z zakresu koncepcji programowania ekstremalnego (XP), DSDM i kanban w AgilePM.
 • Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji – szkolenie zapoznające uczestników z technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów i wybranymi narzędziami myślowymi. Praktyczne ćwiczenia w trakcie programu szkolenia pozwalają w sytuacjach tego wymagających wykorzystać narzędzia do generowania nowych, innowacyjnych pomysłów w krótkim czasie i samodzielnego prowadzenia prac nad opracowywaniem rozwiązywania problemów.

Szeroki zakres omawianych w trakcie programu modułowego zagadnień pozwala precyzyjnie dostosować treść szkolenia do potrzeb Twojej firmy lub przygotować Cię do pracy w Project Management od podstaw. Jeśli chcesz wyszkolić w swojej firmie nowych project managerów lub zespół projektowy albo podnieść kompetencje obecnych, skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie zamknięte.

Dla kogo?

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych
 • Kadrę menedżerską, dyrektorów i pracowników PMO
 • Członków zespołów projektowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami
 • Również pracowników startupów
Cele i korzyści

Po ukończeniu programu uczestnicy będą potrafili:

 • Samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od skali ich skomplikowania i złożoności
 • Efektywnie zarządzać zadaniami w projektach
 • Realizować harmonogramy zgodnie z założonymi terminami i w ramach ustalonych budżetów
 • Korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt
 • Dobierać style zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • Organizować efektywne spotkania zespołu projektowego
 • Przygotować i nadzorować projekt metodą CCPM
 • Szacować koszty i przychody projektu różnymi metodami i wskaźnikami
 • Wdrożyć zarządzanie projektem Agile
 • Zarządzać projektami metodą kanban
 • Zbudować Biuro Projektów
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do zamykania projektów i tworzenia innowacyjnych produktów i usług
Harmonogram

Edycja 47 (Warszawa):

Planowanie i harmonogramowanie projektów 10-11 października 2024
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 24-25 października 2024
Zarządzanie zespołem projektowym 7-8 listopada 2024
Nadzór projektu – metody sieciowe 18-19 listopada 2024
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 5 grudnia 2024
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 6 grudnia 2024
Thinking Tools TOC 15 stycznia 2025
Zarządzanie portfelem projektów 16 stycznia 2025
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 17 stycznia 2025
Egzamin 18 marca 2025
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 30-31 stycznia 2025
Agile Project Management 19-20 lutego 2025
Egzamin 18 marca 2025

 

Edycja 48 (Online Live):

Planowanie i harmonogramowanie projektów 14-15 listopada 2024
Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie 28-29 listopada 2024
Zarządzanie zespołem projektowym 3-4 grudnia 2024
Nadzór projektu – metody sieciowe 19-20 grudnia 2024
Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 9 stycznia 2025
Zarządzanie przepływem zadań Kanban 10 stycznia 2025
Thinking Tools TOC 22 stycznia 2025
Zarządzanie portfelem projektów 23 stycznia 2025
Nadzór nad realizacją umowy projektowej 24 stycznia 2025
Egzamin 18 marca 2025
Thinking Tools: Narzędzia tworzenia innowacji 20-21 stycznia 2025
Agile Project Management 5-6 lutego 2025
Egzamin 18 marca 2025

 

Szczegóły programu modułowego

Program „Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager” składa się z 11 modułów: Planowanie i harmonogramowanie projektów, Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie, Zarządzanie zespołem projektowym, Nadzór projektu – metody sieciowe, Wstęp do zwinnego zarządzania projektami, Zarządzanie przepływem zadań kanban, Thinking Tools TOC, Zarządzanie portfelem projektów, Nadzór nad realizacją umowy projektowej, Agile Project Management, Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 11 szkoleń (wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Executive Project Manager) lub, w przypadku wyboru pakietu 9 szkoleń wybierz Zarządzanie projektami – Certyfikowany Project Manager.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Zdefiniowanie celów, zasobów i harmonogramu projektu. Określenie odpowiedzialności, rola kierownika projektu. Stworzenie sieci projektu i określenie ścieżki krytycznej. Zarządzanie dokumentacją projektową. Przegląd metodyk zarządzania projektami.

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Co jest a co nie jest ryzykiem projektu. Pomiar ryzyka. Macierz i rejestr ryzyk. Uwzględnienie ryzyka w harmonogramie. Szacowanie przychodów i kosztów projektu. Określenie, co w ogóle powinno być uznane jako koszt. Koszty a czas. Rozliczanie zakończonego projektu.

Zarządzanie zespołem projektowym

Zakresy kompetencji oraz zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych. Cechy dobrego kierownika projektu. Budowanie i rozwój zespołu projektowego. Delegowanie zadań. Analiza ról w zespole. Zarządzanie zmianą z perspektywy zespołu. Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych.

Nadzór projektu – metody sieciowe

Metoda tradycyjna – Prince2. Planowanie projektu oparte na produktach. Monitorowanie i raportowanie postępu prac. Zarządzanie metodą łańcucha krytycznego. Techniczne i psychologiczne przyczyny opóźnień. Bufory i ich uwzględnienie w harmonogramie.

Wstęp do zwinnego zarządzania projektami

Podstawy metodyki Agile. Przykłady zastosowania zwinnego zarządzania w różnych branżach. Narzędzia IT. Przygotowanie organizacji do przejścia na Agile.

Zarządzanie przepływem zadań kanban

Możliwości zastosowania metody kanban w zarządzaniu projektami. Reguły pracy na kanbanie. Zmniejszenie wielozadaniowości. Wizualizacja przepływu pracy i jej psychologiczny efekt. Możliwość korygowania założeń kanbana i dostosowania narzędzia do własnych potrzeb.

Thinking Tools TOC

Narzędzia myślowe w teorii ograniczeń. Konieczność zmiany sposobu myślenia – radzenie sobie z oporem przed zmianą i konfliktem w organizacji. Identyfikowanie i usuwanie ograniczeń. Zastosowanie narzędzi myślowych w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie portfelem projektów

Portfel projektów – wyznaczanie priorytetów, budowa harmonogramu, kontrola postępów wielu projektów realizowanych równocześnie. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie portfelem projektów.

Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Zadbanie o odpowiednie zapisy umowne, w tym zabezpieczenia, prawa autorskie, kary umowne. Rola kierownika projektu jako osoby nadzorującej wykonanie umów.

Agile Project Management

Symulacja zwinnego zarządzania projektem od początku do końca. Koncepcja programowania ekstremalnego (XP), DSDM i kanban w AgilePM. Zastosowanie AgilePM w organizacji.

Thinking Tools. Narzędzia tworzenia innowacji

Innowacja a kreacja. Wzorce myślowe. Przełamywanie fiksacji. Problem a sytuacja problemowa. Proces myślenia innowacyjnego. Techniki systematycznego tworzenia innowacji.

Egzamin

Warunkiem certyfikacji EY jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej 60% . Egzamin składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz z zadania otwartego (business case). Zakres tematyczny egzaminu obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu. Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne; koszt egzaminu poprawkowego wynosi 250 zł netto.

Cena

10900 zł netto ( 13407 zł brutto ) - Certyfikowany Project Manager (13 dni)

13900 zł netto ( 13407 zł brutto ) - Poziom Executive (17 dni)

Egzamin i certyfikacja w cenie pakietów

                                                             

1250 zł netto ( 13407 zł brutto ) - 1 wybrany moduł

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Edycja 47 (Warszawa): 10 października – 18 marca 2025

 

Edycja 48 (Online Live): 14 listopada – 18 marca 2025

 

Szkolenia w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com