Mirosław Sobolewski – EY Academy of Business

Mirosław Sobolewski

Ekspert ds. środowiska w Biurze Analiz Sejmowych, autor i redaktor licznych publikacji poświęconych różnym aspektom polityki energetycznej, środowiskowej i klimatycznej.

Jako ekspert ds. środowiska w Biurze Analiz Sejmowych zajmuje się oceną projektów ustaw i strategicznych dokumentów politycznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz polityki energetycznej i klimatycznej.  Bierze udział w parlamentarnym przeglądzie europejskich inicjatyw legislacyjnych (kontrola pomocniczości). Autor i redaktor licznych publikacji poświęconych różnym aspektom polityki energetycznej, środowiskowej i klimatycznej.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: