Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
O nas   Najlepsi trenerzy   Dorota Strzelec

Najlepsi trenerzy

Dorota Strzelec

Dorota Strzelec

Psycholog, konsultant i trener związana z EY Academy of Business od 2018 r.

Ukończyła studia z zarządzania kadrami, magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej (SWPS) oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne.

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe – kierowała firmą świadczącą usługi outsourcingu kadr oraz agencją doradztwa personalnego w Warszawie. Wspierała też swoją wiedzą ekspercką izby gospodarcze i stowarzyszenia branżowe. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant i trener. Dorota jest także aktywnym psychologiem – udziela indywidualnych konsultacji jako doradca zawodowy i interwent kryzysowy.

Prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i menedżerów. Doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa, wdrażania rozwiązań usprawniających zarządzanie kadrami, zarządzania procesami restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych. Realizowała także liczne projekty związane z kształtowaniem właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu, wielokrotnie była członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające. W trakcie swojej kariery miała okazję pracować dla kilkuset firm – międzynarodowych korporacji, polskich firm rodzinnych, a także administracji państwowej i sektora publicznego. Opracowała wiele autorskich programów szkoleń bazujących na własnym doświadczeniu oraz unikalnej kombinacji wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii, prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej i portalach internetowych.

Jako trener specjalizuje się w tematach z zakresu prawa pracy, RODO w HR, zarządzania kadrami, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, efektywnej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji i budowaniu wizerunku pracodawcy, oceny i rozwoju zawodowego pracowników, motywowania i wynagradzania, zarządzania różnorodnością w środowisku pracy. Prowadzi także szkolenia zawodowe dla specjalistów HR i rekruterów.Przykładowe doświadczenie wdrożeniowe:
1. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy – kilkunastoletnie unikalne doświadczenie eksperckie w opracowywaniu procedur wewnętrznych, prowadzeniu szkoleń dla pracowników i menedżerów, audytów relacji w zespole, udział w komisjach prowadzących postępowania wyjaśniające, planowanie działań naprawczych, specjalistyczne warsztaty dla wewnętrznych komisji antymobbingowych i rzeczników zaufania, liczne publikacje i wystąpienia na konferencjach. Przeszkoliła w zakresie dobrych praktyk pracowników wielu korporacji oraz urzędów i instytucji publicznych (m.in. blisko 500 urzędników Kancelarii Premiera, ponad 100 dyrektorów ZUS, wydziałowych rzeczników zaufania i wykładowców Politechniki Warszawskiej).

2. Przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających zarządzanie kadrami – m.in. opisy stanowisk pracy, modele kompetencji, systemy płacowe i premiowe, systemy motywowania finansowego i pozafinansowego, systemy ocen pracowniczych, audyty personalne, badania satysfakcji pracowników.

3. Opracowywanie różnego typu procedur wewnętrznych – regulaminów, kodeksów etyki, dobrych praktyk, zasad postępowania oraz dostosowanie globalnych polityk dla polskich spółek.

4. Zarządzanie ryzykiem personalnym m.in. w zakresie zmian przepisów prawa, wewnętrznych regulaminów i procedur, relacji pracowniczych, aktywności pracowników w mediach społecznościowych, ochrony wizerunku pracodawcy.

5. Doradztwo zawodowe i coaching kariery – programy outplacement dla pracowników zwalnianych z przyczyn ekonomicznych, indywidualne wsparcie specjalistów i menedżerów w rozwoju zawodowym, zarządzaniu zespołem, budowaniu marki osobistej, doradztwo w poszukiwaniu nowej pracy.Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business:

  • RODO w HR - Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.