Anna Radzikowska – EY Academy of Business

Anna Radzikowska

MBA, trenerka EY Academy of Business

Executive Coach, trenerka biznesowa, mentorka, działaczka społeczna i inwestorka z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w środowisku korporacyjnym i biznesie. Wspiera liderów i liderki w skutecznym zarządzaniu sobą i ludźmi w oparciu o model przywództwa skoncentrowany na człowieku (human centered leadership) poprzez projektowanie i realizowanie programów rozwojowych odpowiadających na konkretne potrzeby i cele klientów.

Edukacja:

  • Certificate in Industrial & Organizational Psychology, Harvard Extension School
  • Master of Business Administration, Oxford Brookes University
  • The Practitioner Coach Diploma, International Institute of Coaching & Mentoring Executive & Corporate Coach Certificate, International Institute of Coaching & Mentoring
  • Certified Coach, Noble Manhattan Coaching
  • NLP Master Practitioner, Academy of Modern Applied Psychology
  • Konsultant Kariery, Career Angels

Wspiera organizacje i szkoły biznesu w tworzeniu i wdrażaniu efektywnych programów rozwoju przywództwa. Blisko współpracuję ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie jest odpowiedzialna za program rozwoju osobistego w ramach Executive MBA oraz jest autorką Social Impact Lab – nowatorskiego programu rozwoju samoświadomości liderów poprzez innowacyjność społeczną i podejście ekosystemowe. Prowadzi warsztaty dla kadry menedżerskiej w organizacjach z branż takich jak konsulting, energia, IT, usługi, FMCG, farmacja, fintech, bankowość, budownictwo. Tworzy autorskie programy rozwoju umiejętności przywódczych.

Ma za sobą 500+ godzin indywidualnych sesji mentoringowych i coachingowych, w których wspiera osoby na średnim i wyższym szczeblu zarządzania w wyzwaniach związanych z praktyką menedżerską, w tym w szczególności w doskonaleniu inteligencji emocjonalnej, zarządzaniu konfliktem, zmianą, zarządzaniu zespołami, skuteczną komunikacją, budowaniem executive presence.

Jest działaczką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, która jest największą siecią w Polsce zrzeszającą kobiety w biznesie. Wspiera tę organizację jako trenerka w obszarze mentoringu biznesowego oraz umiejętności związanych z budowaniem pozycji zawodowej i efektywnego zarządzania karierą. Prowadzi warsztaty pomagające kobietom dokonywać zmian w życiu zawodowym. Jest mentorką w programach akceleracyjnych dla przedsiębiorczyń.

Angażuje się bezpośrednio i inwestycyjnie w projekty służące poszanowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej oraz niwelowaniu różnic społecznych, w tym w wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, rodzicielstwo zastępcze i dialog polsko-żydowski.