Katarzyna Podrucka – EY Academy of Business

Katarzyna Podrucka

Ekspertka w zakresie zarządzania i raportowania kwestii ESG oraz komunikacji z interesariuszami. Przez ponad 10 lat związana z dużymi firmami doradczymi, od 2021 r. doradza klientom w ramach firmy SAPERE.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia we wspieraniu klientów w kompleksowym zarządzaniu kwestiami ESG. Zrealizowała kilkanaście procesów analizy działań z zakresu ESG w odniesieniu do międzynarodowych standardów, wskaźników i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, najlepszych praktyk rynkowych, strategii biznesowych, wyzwań branżowych oraz społecznych z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Wielokrotnie koordynowała projektowanie strategii zrównoważonego rozwoju (zarówno dla polskich grup kapitałowych, jak i międzynarodowych korporacji).

Posiada doświadczenie w raportowaniu danych niefinansowych zgodnie ze standardami GRI oraz wymaganiami ustawy o rachunkowości, prowadzeniu dialogu z interesariuszami w oparciu o międzynarodowy standard AA1000SES oraz projektowaniu strategii komunikacji projektów w tym zakresie. W powyższych tematach pracowała m.in. dla firm z branży finansowej, paliwowej i energetycznej, logistycznej, farmaceutycznej, FMCG.