Zbigniew Karaczun – EY Academy of Business

Zbigniew Karaczun

Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, specjalista w zakresie ochrony środowiska i polityki klimatycznej.

Jest profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie, specjalizuje się w zarządzaniu ochroną środowiska i polityką klimatyczną. Kierował kilkunastoma krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi ochrony klimatu i adaptacji do jego skutków.

Był doradcą Ministerstwa Skarbu Państwa ds. ochrony środowiska przy prywatyzacji KGHM, Petrochemii Gdańskiej, KWK Bogdanka oraz zakładów ciężkiej chemii, Ministra Środowiska ds. Integracji Europejskiej oraz samorządów (w tym m.st. Warszawy) przy przygotowywaniu programów ochrony środowiska. Wykonał około 120 przeglądów ekologicznych w zakładach przemysłowych, obecnie współpracuje z Komisją Europejską przy monitoringu realizacji projektów finansowanych w ramach instrumentu LIFE UE.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: