dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk – EY Academy of Business

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Ekspertka w dziedzinie zrównoważonego biznesu

Specjalizuje się w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym w regulacjach z zakresu raportowania zrównoważonego rozwoju, projektach strategicznych, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży.

Adiunkt w Instytucie Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowana trenerka.

Przez prawie 10 lat związana z dużymi firmami doradczymi, od 2020 r. doradza klientom w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach firmy SAPERE. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, wspierając klientów przede wszystkim w przygotowaniu raportów zgodnie ze standardami GRI oraz wymaganiami ustawy o rachunkowości. Pomaga klientom w raportowaniu wskaźników zgodnie z nowymi regulacjami UE, w tym taksonomią. Autorka systemu SREPORT – narzędzia online wspierającego sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Członek Stakeholder Council Global Reporting Initiative (GRI), wiceprzewodnicząca Rady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Członek Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego przy Ministerstwie Finansów. Kierownik studiów podyplomowych na SGH „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości”. Członek kapituły konkursu Verba Veritatis.